Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011

Số tư liệu: 838/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 01-03-2011
Tệp đính kèm: doc Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 838QD.doc

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 theo đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban và Tổ thư ký do Trưởng Ban Chỉ đạo quy định và phân công.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên các Tiểu ban và Tổ thư ký được hưởng các chế độ theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Văn phòng Chính phủ;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Các Thứ trưởng;

– Lưu VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNGĐã ký

Phạm Vũ Luận

Bỏ quy định thi chung đợt, chung đề hệ vừa làm vừa học

Lịch thi của hệ vừa làm vừa học do hiệu trưởng nhà trường quy định. Đó là một trong những điểm mới của dự thảo thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hình thức vừa làm vừa học mà Bộ GD-ĐT vừa công bố.

Theo đó, hằng năm các trường có chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hình thức vừa học vừa làm (VLVH) tổ chức tuyển sinh; Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh hình thức VLVH: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, xây dựng kế hoạch, tổ chức ra đề các môn văn hóa, các môn năng khiếu, nghệ thuật, in sao, bảo quản, sử dụng đề thi; tổ chức kỳ thi; chấm thi và phúc khảo; xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển.

quy dinh vua hoc vua lam, dap an de thi dai hoc 2011
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Trước ngày thi 45 ngày, các trường báo cáo Bộ GD-ĐT kế hoạch triển khai các kỳ thi tuyển sinh; chỉ tiêu và ngành nghề dự kiến tuyển sinh; số môn thi và tên các môn thi; ngày thi, địa điểm thi và địa điểm đặt lớp; đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đầy đủ thông tin về các đợt thi tuyển sinh.

Các trường không có điều kiện tự ra đề thi, không được mời người tham gia biên soạn, phản biện đề thi với tư cách cá nhân mà phải ký hợp đồng làm đề thi với trường khác.

Thời gian làm bài đối với mỗi môn thi tự luận là 180 phút và đối với mỗi môn thi trắc nghiệm là 90 phút; thời gian làm bài thi các môn năng khiếu, nghệ thuật do hiệu trưởng các trường quy định và thông báo công khai trước đợt thi 90 ngày. Thí sinh phải thi đủ số môn quy định. Thí sinh không dự thi đủ số môn quy định, không được xét tuyển.

Đặc biệt, Bộ yêu cầu các trường mở lớp tại địa phương phải có ít nhất 2 năm đào tạo chính quy tại trường; có văn bản giao nhiệm vụ đặt lớp tại địa phương của Bộ Giáo GD-ĐT đối với ngành tuyển sinh lần đầu. Ngoài ra, các trường phải có công văn của UBND cấp tỉnh hoặc Bộ ngành chủ quản xác nhận về nhu cầu đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất và môi trường sư phạm của cơ sở đặt lớp.

Nhiều ĐH dự kiến tăng chỉ tiêu, mở thêm ngành học mới

Tuyển sinh 2010, nhiều trường đại học đã phải đóng cửa một số ngành vì không tuyển được thí sinh. Biết thế nhưng tuyển sinh 2011, nhiều trường đại học vẫn lạc quan tăng chỉ tiêu và xin Bộ GD-ĐT mở thêm nhiều ngành học mới.

Tuyển sinh 2010, theo thống kê có khoảng vài chục trường ĐH, CĐ ngoài công lập, thậm chí có cả trường công lập đã phải đóng cửa một số ngành học vì rất ít thí sinh không đủ mở lớp. Một số ngành học mà các trường đóng cửa như Kế toán, Quản trị kinh doanh, ngành Chăn nuôi, Sư phạm sinh, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, Ngành trồng trọt và nuôi trồng thủy sản…

tuyen sinh dai hoc 2011
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ngược lại, nhiều trường lạc quan với tuyển sinh 2011, dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh và mở thêm ngành học mới. Tuy nhiên, với việc mở thêm ngành học mới, các trường đang chờ Bộ GD-ĐT phê duyệt nên đó mới chỉ là dự kiến.

Cụ thể, Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh dự kiến tuyển khoảng 2.200 chỉ tiêu, trong đó 1.100 chỉ tiêu hệ ĐH và 1.100 chỉ tiêu hệ CĐ. Ông Phạm Văn Phú, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết: “Trường đang xin Bộ cho mở thêm 5 ngành học mới như Công nghệ kỹ thuật cơ điện; Công nghệ kỹ thuật điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử; Quản trị kinh doanh và Kỹ thuật trắc địa bản đồ”.

ĐH Hà Tĩnh, tuyển sinh 2011, dự kiến tổng chỉ tiêu vào trường là 2.360, trong đó hệ ĐH 900, hệ CĐ 760, còn lại hệ trung cấp. Theo lãnh đạo nhà trường dự kiến mở thêm 3 ngành học mới là: Tài chính ngân hàng; Marketing; Việt Nam học.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền, ông Nguyễn Phúc Thanh, trưởng phòng đào tạo cho biết: Tuyển sinh 2011, trường dự kiến tăng thêm 100 chỉ tiêu. Tổng chỉ tiêu vào Học viện là 1.550 và 200 chỉ tiêu văn bằng 2. Học viện dự kiến mở thêm 2 chuyên ngành là Chính sách công và Công tác xã hội. Mỗi chuyên ngành dự kiến tuyển 50 chỉ tiêu”.

Đại học Hùng Vương – Phú Thọ, tuyển sinh 2011 mở thêm ngành học mới là Sư phạm Hóa và dự kiến mở thêm ngành liên kết đào tạo là ngành Du lịch và Kỹ thuật điện. Tổng chỉ tiêu vào trường năm nay là 1.400, trong đó 1.100 hệ ĐH và 300 hệ CĐ.

ĐH Công Đoàn, không mở ngành học mới nhưng tăng chỉ tiêu ở mức tối đa Bộ cho phép là 7%,  dự kiến tuyển sinh 2011 khoảng 2.000 chỉ tiêu.

ĐH Hải Phòng: Tuyển sinh 2011, dự kiến tổng chỉ tiêu 3.100 cả hệ ĐH và CĐ.

ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Theo lãnh đạo của trường, để đảm bảo chất lượng và thực hiện đào tạo theo tín chỉ bắt đầu từ năm học này nên trường không tăng chỉ tiêu giữ ổn định như năm trước là 1.150 chỉ tiêu.

ĐH Lao động – Xã hội cũng giữ ổn định chỉ tiêu như năm 2010 là 2.000, trong đó hệ ĐH là 1.500 và hệ CĐ là 500.