Posts Tagged ‘Nguyện Vọng 2’

Điểm Chuẩn Đại học Đà Nẵng – Đại học Kinh tế 2009 2010

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 501 Luật kinh doanh A 17.5 2 418 Kiểm toán A 20.5 3 417 Quản trị nhân lực A 17.5 4 416 Quản trị tài chính A 17.5 5 415 Tài chính doanh nghiệp A 20... Xem tin

Điểm Chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã 2009 2010

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 106 Tin học (chuyên ngành An toàn thông tin) A 16 Điểm Chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã 2009 2010... Xem tin

Điểm Chuẩn Học viện Báo chí Tuyên truyền 2009 2010

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 Triết học (khối C) C 22.5 2 Triết học (khối D1) D1 15.5 3 Xã hội học D1 16 Điểm Chuẩn Học viện Báo chí ... Xem tin

Điểm chuẩn NV2, xét NV3 của ĐH Y Hà Nội, ĐH Văn Hiến, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

Chiều 10-9-2009, các trường ĐH Y Hà Nội, ĐH Văn Hiến, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 và thông báo xét tuyển nguyện vọng 3. Trong đó Trường ĐH Y Hà Nội trước đây không xét tuyển NV2, nay xét tuyển NV3. // Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông ... Xem tin

Nguyện vọng 2 Trường Đại học Hoa Sen 2008 2010

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 1... Xem tin
Hỗ trợ sinh viên - Copyright © 2016. All rights reserved.
Điểm Thi Online - Sinh viên - Được xây dựng với tiêu chí cung cấp các thông tin, điểm thi, tin tuyển sinh, cho các thế hệ sinh viên Đại Học, Cao Đẳng.