Nguyện vọng 2 của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2008 2010

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2
1 101 Điện A 21
2 103 Công nghệ (CN) Hoá  học A 21
3 104 Công nghệ Dệt May và thời trang A 21
4 106 Khoa học và Công nghệ Vật liệu A 21
5 107 Công nghệ Thông tin A 21
6 108 Cơ khí A 21
7 109 Vật lí Kĩ thuật A 21
8 C65 Công nghệ Thông tin A 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>