Nguyện vọng 2 của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2008 2010

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2
1 101 Điện A 21
2 103 Công nghệ (CN) Hoá  học A 21
3 104 Công nghệ Dệt May và thời trang A 21
4 106 Khoa học và Công nghệ Vật liệu A 21
5 107 Công nghệ Thông tin A 21
6 108 Cơ khí A 21
7 109 Vật lí Kĩ thuật A 21
8 C65 Công nghệ Thông tin A 14

About the Author

has written 141 stories on this site.

Write a Comment

Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!

Hỗ trợ sinh viên - Copyright © 2015. All rights reserved.
Điểm Thi Online - Sinh viên - Được xây dựng với tiêu chí cung cấp các thông tin, điểm thi, tin tuyển sinh, cho các thế hệ sinh viên Đại Học, Cao Đẳng.