Tỷ lệ “chọi” có quyết định đến điểm chuẩn?

Hỏi: Ban tuyển sinh có thể dự đoán giùm em trường đại học Kinh tế quốc dân năm nay lấy điểm sàn khoảng bao nhiêu không? Em có xem xét điểm mấy năm vừa qua song vẫn muốn nhờ tới chuyên gia cho sát điểm để chọn trường thi hợp lí? Continue reading “Tỷ lệ “chọi” có quyết định đến điểm chuẩn?” »