Nhiều ĐH dự kiến tăng chỉ tiêu, mở thêm ngành học mới

Tuyển sinh 2010, nhiều trường đại học đã phải đóng cửa một số ngành vì không tuyển được thí sinh. Biết thế nhưng tuyển sinh 2011, nhiều trường đại học vẫn lạc quan tăng chỉ tiêu và xin Bộ GD-ĐT mở thêm nhiều ngành học mới.

Tuyển sinh 2010, theo thống kê có khoảng vài chục trường ĐH, CĐ ngoài công lập, thậm chí có cả trường công lập đã phải đóng cửa một số ngành học vì rất ít thí sinh không đủ mở lớp. Một số ngành học mà các trường đóng cửa như Kế toán, Quản trị kinh doanh, ngành Chăn nuôi, Sư phạm sinh, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, Ngành trồng trọt và nuôi trồng thủy sản…

tuyen sinh dai hoc 2011
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ngược lại, nhiều trường lạc quan với tuyển sinh 2011, dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh và mở thêm ngành học mới. Tuy nhiên, với việc mở thêm ngành học mới, các trường đang chờ Bộ GD-ĐT phê duyệt nên đó mới chỉ là dự kiến.

Cụ thể, Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh dự kiến tuyển khoảng 2.200 chỉ tiêu, trong đó 1.100 chỉ tiêu hệ ĐH và 1.100 chỉ tiêu hệ CĐ. Ông Phạm Văn Phú, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết: “Trường đang xin Bộ cho mở thêm 5 ngành học mới như Công nghệ kỹ thuật cơ điện; Công nghệ kỹ thuật điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử; Quản trị kinh doanh và Kỹ thuật trắc địa bản đồ”.

ĐH Hà Tĩnh, tuyển sinh 2011, dự kiến tổng chỉ tiêu vào trường là 2.360, trong đó hệ ĐH 900, hệ CĐ 760, còn lại hệ trung cấp. Theo lãnh đạo nhà trường dự kiến mở thêm 3 ngành học mới là: Tài chính ngân hàng; Marketing; Việt Nam học.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền, ông Nguyễn Phúc Thanh, trưởng phòng đào tạo cho biết: Tuyển sinh 2011, trường dự kiến tăng thêm 100 chỉ tiêu. Tổng chỉ tiêu vào Học viện là 1.550 và 200 chỉ tiêu văn bằng 2. Học viện dự kiến mở thêm 2 chuyên ngành là Chính sách công và Công tác xã hội. Mỗi chuyên ngành dự kiến tuyển 50 chỉ tiêu”.

Đại học Hùng Vương – Phú Thọ, tuyển sinh 2011 mở thêm ngành học mới là Sư phạm Hóa và dự kiến mở thêm ngành liên kết đào tạo là ngành Du lịch và Kỹ thuật điện. Tổng chỉ tiêu vào trường năm nay là 1.400, trong đó 1.100 hệ ĐH và 300 hệ CĐ.

ĐH Công Đoàn, không mở ngành học mới nhưng tăng chỉ tiêu ở mức tối đa Bộ cho phép là 7%,  dự kiến tuyển sinh 2011 khoảng 2.000 chỉ tiêu.

ĐH Hải Phòng: Tuyển sinh 2011, dự kiến tổng chỉ tiêu 3.100 cả hệ ĐH và CĐ.

ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Theo lãnh đạo của trường, để đảm bảo chất lượng và thực hiện đào tạo theo tín chỉ bắt đầu từ năm học này nên trường không tăng chỉ tiêu giữ ổn định như năm trước là 1.150 chỉ tiêu.

ĐH Lao động – Xã hội cũng giữ ổn định chỉ tiêu như năm 2010 là 2.000, trong đó hệ ĐH là 1.500 và hệ CĐ là 500.