Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011. Các môn thi chính thức sẽ được thông báo cụ thể chậm nhất vào cuối tháng 3/2011. Continue reading “Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2011” »