Điểm Chuẩn Học viện Bưu chính Viễn thông (KV phía Bắc) 2009 2010

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 401 Quản trị kinh doanh A 22
2 102 Điện Điện tử A 22
3 104 Công nghệ thông tin A 24.5
4 101 Điện tử Viễn thông A 24.5


Điểm Chuẩn Học viện Bưu chính Viễn thông (KV phía Bắc) 2009 2010

Thi ĐH phía Nam: Hồ sơ giảm, thí sinh đi đâu?

– Hồ sơ đăng ký thi vào đại học giảm rõ rệt, vào cao đẳng tăng không đáng kể. Học sinh THPT tốt nghiệp ít hơn mọi năm chăng? Continue reading “Thi ĐH phía Nam: Hồ sơ giảm, thí sinh đi đâu?” »

Bộ GD-ĐT ban hành cấu trúc đề thi tốt nghiệp, thi ĐH, CĐ

Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT vừa ban hành Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH-CĐ 2010 theo chương trình phân ban đại trà. Đây là tài liệu chính thức của Bộ giúp giáo viên và HS chuẩn bị ôn luyện cho các kỳ thi sắp tới. Continue reading “Bộ GD-ĐT ban hành cấu trúc đề thi tốt nghiệp, thi ĐH, CĐ” »