Nguyện vọng 2 của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội 2008

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2
1 101 Kiến trúc Công trình V 18.5 300
2 801 Mĩ thuật công nghiệp H 19.5 50
3 102 Quy hoạch đô thị V 18.5 150
4 103 Xây dựng Dân dụng và công nghiệp A 18 350
5 107 Xây dựng công trình ngầm đô thị A 18 50
6 104 Cấp thoát nước A 18 100
7 105 Kĩ thuật hạ tầng đô thị A 18 100
8 106 Kĩ thuật Môi trường đô thị A 18 50
9 108 Quản lí xây dựng đô thị A 18 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *