Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Công Nghệ Dệt May Hà Nội Năm 2009

Tìm trường này ở các năm khác:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn ghi chú
1 Công nghệ may A, D1 10
2 Thiết kế thời trang V, H 12
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 10
4 Quản trị kinh doanh A, D1 10
5 Kế toán A, D1 10
6 Công nghệ kỹ thuật điện A 10
7 Tin học ứng dụng A, D1 10
8 Tiếng Anh D1 10
9 Tài chính ngân hàng A, D1 10
10 Marketing A, D1 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *