Điểm chuẩn trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên Năm 2009 2010

Tìm trường này ở các năm khác:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn ghi chú
1 1 Tin học ứng dụng A, D1 10.5
2 2 Công nghệ Kĩ thuật Điện A 10
3 3 Công nghệ Kĩ thuật Ô tô A 10.5
4 4 Kĩ thuật Trắc địa A 10
5 5 Công nghệ Kĩ thuật Mỏ A 10
6 6 Công nghệ Kĩ thuật Điện tử A 10.5
7 7 Công nghệ Hàn A 10
8 8 Công nghệ Kĩ thuật cơ khí A 10
9 9 Kế toán A, D1 10.5
10 10 Mạng máy tính và truyền thông A, D1 10.5
11 11 Công nghệ tự động A 10
12 12 Kỹ thuật địa chất (Địa chất công trình – Địa ký thuật) A 10
13 13 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông A 10.5
14 14 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A 10
15 15 Tài chính – ngân hàng A, D1 10.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *