Điểm chuẩn trường CĐ Kỹ thuật Y Tế II Năm 2009 2010

Tìm trường này ở các năm khác:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn ghi chú
1 1 Điều dưỡng gồm các chuyên ngành: B 0
2 11 – Điều dưỡng đa khoa B 18
3 12 – Điều dưỡng gây mê hồi sức B 16
4 13 – Điều dưỡng phụ sản B 17
5 2 Kỹ thuật y học gồm các chuyên ngành: B 0
6 24 – Kỹ thuật xét nghiệm B 18.5
7 25 – Kỹ thuật hình ảnh y học B 18.5
8 26 – Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng B 17.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *