Điểm chuẩn trường Cao đẳng xây dựng Miền Tây 2009 2010

Tìm trường này ở các năm khác:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn ghi chú
1 1 Xây dựng dân dụng và công nghiệp A 11 Hệ Cao đẳng
2 2 Cấp thoát nước và môi trường A 10 Hệ Cao đẳng
3 3 Kế toán doanh nghiệp A 10 Hệ Cao đẳng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *