Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Thái Nguyên Năm 2009 2010

Tìm trường này ở các năm khác:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn ghi chú
1 C65 Cơ khí A 10 Hệ CĐ (Chính quy)
2 C66 Điện Điện tử A 10 Hệ CĐ (Chính quy)
3 C67 Công nghệ Thông tin A 10 Hệ CĐ (Chính quy)
4 C68 Kế toán A 10 Hệ CĐ (Chính quy)
5 C69 Quản trị Kinh doanh A 10 Hệ CĐ (Chính quy)
6 C70 Tài chính – Ngân hàng A 10 Hệ CĐ (Chính quy)
7 C71 Quản lý đất đai A 10 Hệ CĐ (Chính quy)
8 C72 Trồng trọt B 11 Hệ CĐ (Chính quy)
9 C73 Thú y B 11 Hệ CĐ (Chính quy)
10 C74 Xây dựng dân dụng và Công nghiệp A 10 Hệ CĐ (Chính quy)
11 C75 Xây dựng cầu đường A 10 Hệ CĐ (Chính quy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *