Điểm chuẩn trường Đại học Kiến Trúc TP HCM Năm 2009 2010

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn ghi chú
1 103 Ngành XDDD&CN A 19 học tại cơ sở Vĩnh Long: 15 điểm
2 104 Ngành KTHT Đô Thị A 18
3 801 Ngành MT Công nghiệp H 21.5
4 802 Ngành TK Nội–Ngoại thất H 21.5
5 101 Ngành KT Công trình V 22 học tại cơ sở Vĩnh Long: 15 điểm
6 102 Ngành Qui hoạch Đô thị V 20.5

Đại học Kiến Trúc
Đại học Kiến Trúc


Đáp Án Đề Thi Đại Học Năm 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *