Điểm chuẩn trường Đại học Kiến Trúc HN 2009 2010

Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông – khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn ghi chú
1 101 Kiến trúc công trình V 18.5 Đã nhân hệ số
2 102 Quy hoạch Đô thị V 18.5 Đã nhân hệ số
3 103 Xây dựng dân dụng và công nghiệp A 18
4 104 Cấp thoát nước A 18
5 105 Kỹ thuật hạ tầng đô thị A 18
6 106 Kỹ thuật môi trường đô thị A 18
7 107 Xây dựng công trình ngầm đô thị A 18
8 108 Quản lý xây dựng đô thị A 18
9 109 Vật liệu và cấu kiện xây dựng A 18
10 801 Mỹ thuật công nghiệp H 19.5 Không nhân hệ số


Đề Thi Đáp Án Đại Học Cao Đẳng 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *