Bài thi trắc nghiệm được chấm thi chi tiết tới 0,25 điểm

Đáp án đề thi đại học cao đẳng, tuyển sinh đại học cao đẳng 2010

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, chấm điểm thi trắc nghiệm được tiến hành quy đổi bằng máy tính từ thang điểm 100 sang thang điểm 10 (điểm lẻ đến 0,25) cho từng bài thi trắc nghiệm.

Đáp án đề thi đại học cao đẳng, tuyển sinh đại học cao đẳng 2010Bài thi trắc nghiệm sẽ được kiểm dò kỹ để sửa các lỗi kỹ thuật

Lãnh đạo Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng cho biết: “Phần mềm chấm xác định được các lỗi làm phần riêng của thí sinh để chấm đúng theo Quy chế “thí sinh chỉ được phép làm một trong hai phần riêng, nếu làm cả hai phần riêng sẽ không được chấm phần riêng (chỉ chấm phần chung)”.

Phiếu trả lời trắc nghiệm được giữ nguyên không rọc phách, do đó quá trình chấm thi trắc nghiệm phải bố trí bộ phận giám sát trực tiếp và liên tục từ khi mở niêm phong túi đựng phiếu trả lời trắc nghiệm đến khi kết thúc chấm thi. Các thành viên tham gia tổ xử lý bài thi trắc nghiệm tuyệt đối không được mang theo bút chì, tẩy vào khu vực xử lý bài thi và không được sửa chữa, thêm bớt vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh với bất kỳ lí do gì.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm, sau khi quét bài thi phải tiến hành kiểm dò để đối chiếu hết lỗi logic và sửa các lỗi kĩ thuật (nếu có) ở quá trình quét. Sử dụng chức năng lọc của phần mềm lọc ra trong tệp dữ liệu các bài có nhiều câu bỏ trắng (không tô) và những câu tô đúp để kiểm dò; ngưỡng kiểm dò không được thấp hơn 2 câu không tô và 1 câu tô đúp.

Đối với những môn đề thi có hai phần (phần chung và phần riêng), phải sử dụng chức năng của phần mềm chấm thi lọc ra tất cả các bài thi sinh làm cả hai phần riêng và kiểm dò thật kỹ để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Bài thi trắc nghiệm được chấm thi chi tiết tới 0,25 điểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *