Nguyện vọng 2 Trường Đại học Bách khoa TPHCM 2009

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2
1 112 Công nghệ dệt may A 15.5 50
2 125 Kỹ thuật và Quản lý môi trường A 16.5 80
3 126 Kỹ thuật giao thông A 16.5 35
4 127 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp A 15.5 60
5 129 Công nghệ vật liệu A 16.5 100
6 130 Trắc địa (Trắc địa. Địa chính) A 15.5 60
7 131 Vật liệu và Cấu kiện xây dựng A 15.5 60
8 133 Cơ Kỹ thuật A 15.5 50
9 135 Vật lý kỹ thuật A 15.5 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *